Algemene voorwaarden

BESTELLING

Bij bestelling van artikelen via de webshop van Bannink Verlichting en Advies gaat u akkoord met de voorwaarden van Bannink Verlichting en Advies.

 

BEZORGING EN BEZORGKOSTEN

Bannink Verlichting en Advies werkt samen met vervoersmaatschappij  PostNL, welke kwaliteit en service ook bovenaan hebben staan.

Hierdoor zult u op de hoogte worden gehouden wanneer de bestelde producten klaar staan voor transport en geleverd zullen worden.

Voor de bestellingen boven de €75,00 worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht.

Bij bestellingen onder de €75,00 word er €8,25 aan bezorgkosten berekend.

Voor tarieven van bezorgingen in het buitenland neemt u dan contact op via info@banninkverlichting.nl.

De mogelijkheid bestaat ook om het product op te halen en af te rekenen (restant na aanbetaling van 50%) in de winkel, hierdoor hoeft u niet thuis te blijven voor een bezorging en bespaart u eventuele bezorgkosten.

 

BETALING EN BETAALMOGELIJKHEDEN

Bannink Verlichting en Advies zal uw bestelling doorzetten wanneer de betaling van uw kant op onze rekening is bijgeschreven.

Bannink Verlichting en Advies biedt u een veilige en makkelijke betaalmethode: betaling via iDeal, transparant en veilig.

U kunt ook gedeeltelijk achteraf betalen (maximaal 50%)dit kan wanneer het product in de winkel word opgehaald, wanneer dit vooraf is overeengekomen zal uw bestelling al na de aanbetaling van 50% doorgezet worden.

De minimale aanbetaling van 50% word gevraagd aangezien Bannink Verlichting en Advies de producten dient voor te financieren.

Producten blijven geheel eigendom van Bannink Verlichting en Advies totdat de gehele betaling voldaan is.

LEVERING
Bannink Verlichting en Advies tracht de levertijden zo transparant mogelijk en up to date te houden.

Aangezien wij werken met kwalitatief hoge producten welke grotendeels handgemaakt zijn kan het zijn dat er op sommige artikelen een wat langere levertijd zit.

Over het algemeen moet er bij armaturen rekening gehouden worden met een levertijd tussen de 2 en 4 weken.

Voor lichtbronnen en installatiemateriaal kunt u rekening houden met een bezorging binnen de 5 werkdagen.

Mocht er onverhoopt een langere levertijd zijn dan vermeld houden wij u tijdig op de hoogte over dit ongemak.

NIET GOED GELD TERUG
Artikelen welke online besteld zijn kunnen binnen 14 dagen na aflevering worden geretourneerd in de onbeschadigde originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en het retourformulier (via email aan te vragen). Let op: de verzendkosten zijn voor de koper. Uitzonderingen zijn speciale bestellingen die niet als zodanig via de site worden aangeboden en/of speciaal voor u gemaakte lampen (zie omschrijving bij de lamp) en/of aanbiedingen; deze kunnen niet worden geretourneerd. Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt uiterlijk binnen 30 dagen plaats nadat het artikel door Bannink Verlichting en Advies in ongeschonden staat en originele verpakking is ontvangen . Retourzendingen zonder ingevuld retourformulier en kopiefactuur worden niet in behandeling genomen en dus niet gecrediteerd. Het nummer van de rekening waar het bedrag op terug gestort moet worden dient u op het retourformulier te vermelden.  Om kosten van retour zendingen te besparen bestaat er uiteraard ook de mogelijkheid om het product tijdens winkeltijden in de winkel aan te bieden, waarna wij aan de hand van uw informatie bepalen wat de volgende stap word.

GARANTIE
Bannink Verlichting en Advies  garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Bannink Verlichting en Advies kosteloos hersteld.

Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 48 uur en na ontvangst van de goederen melding wordt gemaakt.

De gemaakte kosten voor het retour zenden van een artikel komen voor rekening van de koper. Bannink Verlichting en Advies stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Bannink Verlichting en Advies niet geaccepteerd; kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.

U krijgt één jaar garantie op uw aankoop (uitgesloten glas en lichtbronnen).

U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijk ingevuld retourformulier met de omschrijving van de klacht aan:
Bannink Verlichting en Advies
T.a.v.: Retourafhandeling
Mallemoolen 10-12
6901GR Zevenaar

Artikelen zonder retourformulier en kopiefactuur worden niet in behandeling genomen. U krijgt op elke reparatie drie maanden garantie.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
•    defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
•    als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
•    als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt,
•    door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende

gebruiksaanwijzingen,
•    beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
•    bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke,
•    oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven,
•    blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
•    kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed,
•    lichtbronnen en glazen onderdelen vallen buiten de garantie.

PRIVACY
Persoonlijke gegevens worden tot 1 jaar na factuurdatum bewaard i.v.m. eventuele garantie.

AFBEELDINGEN
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Bannink Verlichting en Advies kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen tussen de foto’s en de werkelijkheid.  Bij vragen kan er altijd contact op genomen worden met Bannink Verlichting en Advies middels een email naar info@banninkverlichting.nl met daarin duidelijk uw vraag waarop wij met alle plezier een grondig antwoord willen geven.

DISCLAIMER

Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Bannink Verlichting en Advies of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u dient uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

Bannink Verlichting en Advies noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Bannink Verlichting en Advies gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van Bannink Verlichting en Advies. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Bannink Verlichting en Advies behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Bannink Verlichting en Advies alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit betreffende de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Bannink Verlichting en Advies herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Bannink Verlichting en Advies.

Hoewel Bannink Verlichting en Advies al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is dan ook uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

 

AFMETINGEN

De afmetingen genoemd bij onze artikelen zijn globale maten en kunnen enigszins afwijken.

Plafondopeningen (zaag diameters) van inbouwspots zijn globaal en dienen slechts ter indicatie.

Wij raden u daarom aan om pas openingen te maken wanneer u de bestelde inbouwspots in bezit heeft.

 

PRIJZEN

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.