(0316) - 240177

Bereikbaar op

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag


Zaterdag

Zondag

Gesloten

09:30 - 17:30

09:30 - 17:30

09:30 - 17:30

09:30 - 20:00


9:30 - 17:00

Gesloten

Energie audit

Uitvoering van een advies naar aanleiding van de uitkomst van een energie audit.

In veel gevallen wordt na het uitvoeren van een energie audit in een besparingsplan aangegeven dat er energie te besparen valt met het aanpassen van de huidige verlichting naar energie besparende lichtbronnen. Na het in de arm nemen van een adviesbureau om dit plan op te stellen is het zaak om de uitkomst van de energie audit uit te gaan voeren. het adviesbureau kan u hierin begeleiden of doorverwijzen naar een erkent specialist op dit gebied welke het onderwerp verlichting verder kan uitwerken, leveren en vervangen. Door jarenlange ervaring en korte lijnen met diverse merken en toeleveranciers hebben wij de middelen om in de meest voorkomende situaties bestaande verlichting te vervangen of om te bouwen naar energie besparende verlichting. Op dit gebied passen wij het meeste Led verlichting toe met de juiste specifieke eigenschappen welke op dat moment gevraagd zijn. Ook zijn er in veel ruimten besparingen realiseerbaar met bijvoorbeeld het toepassen van aanwezigheidsmelders. Door onze pragmatische manier van denken zijn er veel oplossingen te bedenken om tot een tevreden eindresultaat te komen. Hieronder een uitleg van wat een energie audit inhoudt en voor welke bedrijven dit geldt;

Nieuwe richtlijn om een energie audit uit te laten voeren.

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén daarvan slaat op de grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Met dit middel wil Europa bedrijven er toe aan zetten om meer energie te besparen. In juli 2015 is deze richtlijn in werking getreden, en dient hiermee bij te dragen aan;

  • verminderde uitstoot broeikasgassen
  • verminderde uitstoot luchtverontreinigende stoffen
  • omlaag brengen energierekening
  • verminderde afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen

De regeling betreft

  • Bedrijven met meer dan 250 werknemer
  • Bedrijven met een jaaromzet  van €50 miljoen of meer en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen

Uitzonderingen

Voor veel grote ondernemingen geldt de termijn van 5 december niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

Waarom een energie-audit?

De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Daarnaast brengt men op basis daarvan verslag uit van de resultaten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits, bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Waar kunt u hiervoor terecht?

Er zijn diverse gespecialiseerde adviesbureau's welke zich reeds gespecialiseerd hebben op dit gebied, hier kunt u terecht voor een energie  audit. Dit houdt in dat u zelf in kaart moet brengen wat alle energie vragende bronnen zijn binnen uw bedrijf. Daarnaast dient u een overzicht aan te leveren met daarin de omvang en verdeling naar functies en andere energiedragers. Met deze gegevens kan een adviseur het bedrijf in kaart brengen en een goed beeld vormen waar er energiebesparing te realiseren valt.

Wanneer moet dit uitgevoerd zijn?

De regeling bepaalt dat de onderneming de energie-audit uiterlijk op 5 december 2015 uitvoert en vervolgens tenminste iedere vier jaar herhaalt. De onderneming dient het verslag van de audit binnen vier weken aan het bevoegd gezag te sturen. Het bevoegd gezag ziet op grond van de Wet milieubeheer toe of aan de verplichtingen van de regeling is voldaan.  

Geïnteresseerd in onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat wij eventueel voor u en uw bedrijf kunnen betekenen. Wanneer dit uitmondt in een afspraak Na contact via telefoon of email is het zaak om de kansen op energiebesparing met betrekking tot verlichting gedetailleerd in kaart te brengen waarna wij u kunnen voorzien van een besparingsberekening met plan van uitvoering.